Teresa Teng - Teresa Forever

Album details

Label:     Ref#: ?-0379
Date:     Category:  
Length: 47:38    
Format: MP3    
Audio: Stereo    
Genre: World    

Songs/Tracks

1.   M* Ni Zhe Mo Suo  3:26
2.   M* Xiao Cheng Gu Shi  2:40
3.   M* Nai He  2:44
4.   M* Yue Liang Dai Biao Wo Di Xing  3:32
5.   M* Bia Li  3:20
6.   M* Duo Qing Di Mei Kua  4:19
7.   M* Nan Wang Chu Lian Qing Ren  3:23
8.   M* Zhai Jian Wo Di Ai Ren  3:32
9.   M* He Re Jun Zhai Lai  2:59
10.   M* Yun He  2:52
11.   M* Jia Ru Wo Shi Zheng Di  3:07
12.   M* Zai Shui Yi Fang  3:49
13.   M* Wen Zhi Ji  4:27
14.   M* Tian Mi Mi  3:28